บริการจัดทำ SEO

How-Much-Does-SEO-Cost

การจัดทำ SEO (Search engine optimization) จะช่วยทำให้สินค้าและบริการของคุณ มีโอกาสการขายมากยิ่งขึ้น เพราะว่า คนที่ต้องการซื้อสินค้าและบริการนั้นจะค้นหาเพื่อดูข้อมูล และ เปรียบเทียบราคา กับที่อื่นๆ หากเว็บไซต์ของคุณ ติดอันดับหน้าแรกของ Google โอกาสการขายของคุณจะยิ่งมากขึ้น แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ขึ้นอยู่กับสินค้าและบริการของคุณด้วย ว่าจะตรงใจลูกค้าหรือไม่ การทำ Landing Page ที่สวยงาม สื่อสารกับผู้เข้าเว็บไซต์ได้ดี ก็มีส่วนช่วยส่งเสริมการขายมากยิ่งขึ้น

การทำเว็บไซต์และ SEO จะทำให้ธุรกิจของคุณเปิดตลอดเวลา 24×7 โดยที่ไม่ต้องใช้พนักงานขาย ดังนั้นการทำเว็บไซต์และ SEO ด้วยจะเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ามาก

ขั้นตอนการทำ SEO

ลูกค้าเลือก Keyword

ลูกค้าเลือก Keyword ที่ตรงกับธุรกิจและเนื้อหาบนเว็บไซต์ หากทางเรารับทำ SEO ให้ท่านแล้ว เราจะให้คำปรึกษาการเขียนเนื้อหา ให้เหมาะสมด้วย เพื่อทำให้เว็บไซต์ของท่านติด SEO แบบยั่งยืน

วิเคราะห์ Niche Keyword

ทาง ZeeJ Commerce นำไปวิเคราะห์ จำนวนค้นหา คู่แข่งขัน หากพบว่า Keyword ที่ลูกค้าเลือกเป็น Mass Keyword ทางเราจะนำเสนอ Niche Keyword ให้ท่านด้วย ซึ่งเป็น Keyword ทำเงินมากกว่า เช่น คำว่า “โรงแรม ราคาถูก” ซึ่งเป็น Mass Keyword หากธุรกิจของท่านอยู่ในจังหวัดกระบี่ เราจะเสนอ Keyword “โรงแรมราคาถูกจังหวัดกระบี่” เป็นต้น

เสนอใบราคาและชำระเงินงวดแรก

เมื่อได้ Niche Keyword แล้ว ทางเราจะส่งใบเสนอราคาให้ลูกค้าตัดสินใจ และชำระเงินงวดแรก 50% หมายเหตุ หากไม่ติดหน้าแรกของ Google ทางเรายินดีคืนเงินส่วนนี้ให้ทั้งหมด

ปรับแต่งเว็บไซต์

ทางเราจะส่งคำแนะนำต่างๆ ของการปรับแต่งเว็บไซต์ของคุณ เพื่อปรับเนื้อหา, โครงสร้างเว็บ และ ระบบ Server ให้รองรับการที่ Search Engine ชอบมากที่สุด โดยมีระยะเวลาประมาณ 3 เดือน ก็จะติดหน้าแรกของ Google แล้ว

ส่งผลการทำ SEO และรับชำระเงินที่เหลือ

เมื่อติดหน้าแรกทางเราจะส่งผลและเรียกเก็บเงินงวดสุดท้าย

หลังการทำ SEO

การรับประกันติดอันดับ SEO

ทางเราจะรับประกันการติดหน้าแรกของ SEO ไปอีก 6 เดือน แต่ต้องอยู่ในเงื่อนไข ไม่มีการปรับหน้าเนื้อหาเว็บ ไปจากที่เราได้ให้คำแนะนำ หรือ เปลี่ยนแปลงโดเมน โครงสร้าง Server ซึ่งมีผลทำให้อันดับตกได้

ราคาดูแล SEO รายเดือน

หลังจากรับประกัน ทางเราคิด 10-15% ต่อเดือน ของราคารับจ้างทำ SEO เพื่อที่จะให้ Keyword ของคุณอยู่ติดหน้าแรกของ Google ตลอดไป

ค่าบริการจัดทำ SEO

รายละเอียด Top5 Top10 Top 20
ราคาเริ่มต้นต่อ 1 Keyword 45000 บาท 20000 บาท 10000 บาท
ระยะเวลา 6 เดือน 6 เดือน 6 เดือน
ราคาดูแลหลังจาก 6 เดือน (ต่อเดือน) 10% 15% 15%

หมายเหตุ 1. ราคาเริ่มต้น ขึ้นอยู่กับ Keyword และจำนวนแข่งขัน 2. ราคาดูแลหลังจาก 6 เดือน ขึ้นอยู่กับ Keyword